Ostravská liga mládeže pokračovala závodem požárnické všestrannosti v sousedním Krásném Poli. Družstvo starších žáků postavilo na start dvě družstva a v ve velké konkurenci si připisují 11. a 17. místo.

Ve čtvrtek 30.3.2023 se hasičská mládež s našimi seniory připravovali na velikonoční svátky a šmigrust.

Naučili se plést vrbové proutí, malovali vajíčka a vyráběli velikonoční výzdobu.

 

S Velikonočními svátky a tradicí šmigrustu, nebo chcete-li pomlázky, mají naši senioři dlouholeté zkušenosti a děkujeme, že je ochotně sdílí s hasičskou mládeží.

 

 Vážení spoluobčané,

rád bych Vás seznámil s činností kolektivu mládeže během uplynulých měsíců. Současné složení našeho kolektivu mládeže čítá 14 dětí mladších žáků, 14 dětí starších žáků a 5 vedoucích. Ještě, než začala podzimní tréninková příprava, uspořádali jsme na Mokřince hasičské odpoledne pro děti z místní mateřské školy. Ukázali jsme dětem něco ze svých hasičských dovedností a děti z MŠ si mohly vyzkoušet některé z hasičských disciplín. Léto také zakončili starší žáci společným večerem, úklidem našeho areálu a následným přespáním v našich vnitřních prostorách na Mokřince. Obě tyto akce proběhly za podpory dotačního programu MŠMT „Zelená Evropa“.

Poté začal náš podzimní tréninkový cyklus, který jsme začali ještě ve venkovním prostředí. Pečlivě jsme se připravovali na dva podzimní závody požárnické všestrannosti, které odstartovaly nový ročník Ostravské ligy mládeže. První z nich se konal 1.10. ve Vratimově, kde jsme se vydali s družstvy mladších i starších žáků. Mladší žáci si připsali první ligové body za 6. místo, starším žákům přinesl předvedený výkon 9. místo. O dva týdny později jsme zavítali k našim sousedům z Krásného Pole. Zde vlivem vysokého počtu onemocnění mladších žáků startovalo pouze družstvo žáků starších, které však postavilo na start dvě hlídky. Ve velké konkurenci si připisují celkové 11. a 17. místo.

Na konci října si starší žáci zpestřili tréninkový program návštěvou kina v Ostravě. Začátek listopadu patřil také mimotréninkovým aktivitám. První listopadový čtvrtek věnujeme výrobě vánočních přání a navazujeme tak na loňskou i předloňskou akci, v jejímž výsledku poputují hotová přáníčka do rukou obyvatelů domova seniorů Sluníčko. Do tvorby těchto přáníček se zapojily všechny naše hasičské děti, kterým vypomáhali naši dříve narození členové sboru. Všem patří velké poděkování za jejich čas a kreativitu. Celkem letos potěší své majitele přes 200 ručně vytvořených přáníček. Tato akce sklízí ze strany obyvatelů domova vždy velmi radostnou a pozitivní odezvu. Věříme, že letos tomu nebude jinak. Tato činnost proběhla opět za podpory dotačního programu MŠMT „Mezigenerační dialog“.

V listopadu jsme také, již tradičně, navštívili strašidelný zámek v Kravařích. U dětí se tato akce vždy těší velké oblibě a do Kravař jezdíme v hojném počtu. Letos se opět dokázalo, že máme statečné děti, které si strašidelnou prohlídku užily a domů se vracely s mnoha zážitky.

Od listopadu se také naše tréninky přemístily do vnitřních prostor naší tělocvičny. Zde si naši žáci zdokonalují zejména fyzickou přípravu a připravují se na zimní halové soutěže. Najde se samozřejmě také časový prostor na různé hry a zábavu.

V tradiční prosincový čas nás z tréninku vyrušila nečekaná návštěva. Do tělocvičny zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Děti ukázaly něco ze svých hasičských dovedností, odrecitovaly vánoční básničku a vyhnuly se tak čertovi… Mikuláš dětem předal drobné odměny a mohli jsme v plném složení pokračovat v tréninku.

Na konci roku jsme opět zažádali o dotaci Národní sportovní agentury „Můj klub“. Za schválenou částku dotace bylo pořízeno nové vybavení pro požární sport mládeže, překážky a další pomůcky, které nám pomůžou ke zkvalitnění přípravy dětí. Část dotace šla na finanční podporu výstavby klubovny na Mokřince pro přípravu sportovních družstev mládeže.

Chceme moc poděkovat všem rodičům, dětem a všem ostatním členům našeho kolektivu za podporu v tomto roce. Doufáme, že se budeme všichni ve zdraví scházet i nadále a čeká nás mnoho dalších úspěchů a společných zážitků.

Závěrem přejeme všem poklidné, šťastné a ve zdraví prožité vánočních svátky strávené v okruhu těch nejbližších. V novém roce se na vás opět těší vedoucí mládeže Renča, Krista, Dan, Martin a Jirka.

Za kolektiv mládeže

Martin Kubín

Na včerejší trénink našich mladých hasičů dorazila vzácná návštěva. Mikuláš se svou družinou přinesl našim dětem drobné dárky a pochutiny. Děti to však neměly zadarmo...Musely Mikulášovi předvést něco ze svých hasičských dovedností nebo odrecitovat básničku. Vzhledem k tomu, že máme ve sboru samé hodné děti, nemusel si čert nikoho odnést a můžeme tak pokračovat v zimní přípravě v plném složení.

Každoročně v tomto období navštěvujeme s dětmi strašidelný zámek v Kravařích. Ani tento rok tomu nebylo jinak. V pátek navštívili zámek starší žáci a v sobotu žáci mladší. Všichni zvládli prohlídku statečně a domů si odvezli mnoho zážitků ???
 

Naše družstva starších a mladších žáků se v sobotu ve zúčastnila závodu požárnické všestrannosti ve Vratimově. Tento závod odstartoval letošní ročník Ostravské ligy mládeže 22/23. Mladší žáci berou první body za 6. místo, starší žáci obsazují místo 9. Další závod požárnické všestrannosti nás čeká již 15.10. v sousedním Krásném Poli.

Třetí lednový víkend jsme se zúčastnili soutěže Michálkovická uzlovačka zařazené do Ostravské ligy mládeže. Soutěžilo se v disciplínách uzlová štafeta a motání hadic.

Z důvodu opatření proti COVID-19 jsme se v sále střídali po sborech a neprobíhaly vyřazovací boje. 

Po příchodu jsme začínali uzlovou štafetou. Mladší žáci provedli první pokus s drobnými chybami a nasbírali 20 trestných. Druhý pokus už se jim podařil lépe a z této disciplíny si odnášeli průběžné 4. místo. Starší žáci s vysokou konkurencí průběžné 7. místo.

Pak přišla na řadu disciplína motání hadic. V té skončily obě družstva na stejném průběžném místě, mladší 4. a starší 7.

 

Podrobnosti z této soutěže si můžete prohlédnout na stránkách OSHOV, kde najdete i celkové výsledky OLM.

SDH Dolní Lhota vás zve na hasičskou soutěž mládeže

„O putovní pohár Ludvíka Šimoše“

zařazenou do OLM 2021/2022, datum: 19.9.2021, začátek: 9:00. Starty jednotlivých družstev v časových „bublinách“
Prezence: Při příjezdu. Časový harmonogram bude upřesněn dle nahlášených družstev
Místo konání: Dolní Lhota, hasičský areál Mokřinka
Kategorie: Mladší, starší žáci
Disciplíny: Požární útok, uzlová štafeta


Hlavní rozhodčí: Tomáš Zdražila
Velitel soutěže: Kristýna Prčíková

Výstroj: Jednotný stejnokroj, dle směrnice hry Plamen
Výzbroj: Stroj, sací vedení (kategorie mladší) a přetlakový ventil – jednotné, zajistí pořadatel

Provedení disciplín:
· Požární útok
- Dle směrnic hry Plamen
- V případě výměny stroje se předchozí pokusy nebudou opakovat
- Povrch: Náběh asfalt, trať travnatá

· Uzlová štafeta
- Dle směrnic hry Plamen
- 4-členná družstva na čas vážou 4 uzly, které si závodníci vylosují (lodní, tesařský, plochá spojka, úvaz na proudnici)
- Družstvo má 2 pokusy, složení 4-čtyřčlenného družstva je v každém pokusu libovolné
- Uzly se vážou na vodorovném stojanu
- V případě nepřízně počasí bude štafeta přemístěna do vnitřních prostor – Nutnost sálové obuvi!

Přihlášení družstev hlaste na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 12.9. 2021 23:59! Následně bude zaslán časový harmonogram pro rozdělení družstev do „BUBLIN“.

Opatření Covid 19: opatření se budou řídit dle aktuálně platných nařízení. Při prezenci je třeba předložit vyplněný formulář (viz. příloha – Covid opatření). O případných změnách Vás budeme informovat.

Těšíme se na Vaši účast!
Za SDH Dolní Lhota

Bohumil Kokeš, starosta sboru

Kontakt: Kristýna Prčíková, tel: 774 961 403, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sbor dobrovolných hasičů v roce 2020 obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje z dotačního titulu ,,Program na podporu dobrovolných hasičů v roce 2020“.

Cílem přihlášeného projektu ,,Podpora SDH Dolní Lhota“ bylo zkvalitnit materiálně-technické vybavení pro trénink mladých hasičů a dorostu, podpořit pravidelné aktivity SDH Dolní Lhota, jako je nohejbalový turnaj Memoriál Pepíka Hrubého nebo Srandamač. V poslední řadě bylo, ze zvýše zmíněného dotačního programu, podpořena pohárová soutěž pro mladé hasiče ,,O putovní pohár Ludvíka Šimoše“, kterého se zúčastnily družstva okolních sborů. Dotace ve výši 33 000 Kč znamenala většinový zdroj pro pořízení věcí a uskutečněných akcí.

Z projektu bylo pořízeno:

- bariéra 70x200 cm

- sklopné terče pro ZPV

- příprava a úprava hřiště pro nohejbalový turnaj Memoriál Pepíka Hrubého

- poháry a medaile pro soutěž v PÚ ,,Srandamač“

- poháry, medaile a věcné ceny pro soutěžící pohárové soutěže pro mládež ,,O putovní pohár Ludvíka Šimoše“

 

   

 

    

 

 

 

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnosti naší hasičské mládeže. Vlivem známých okolností byla zrušena převážná část jarních soutěží Ostravské ligy mládeže, včetně naší domácí soutěže.  Situace umožnila konání soutěží až v samém závěru sezóny. Na konci června se tak naše družstvo mladších žáků vypravilo do Ostravy – Pustkovce, aby po dlouhé soutěžní pauze zabojovalo o nejvyšší příčky. V improvizovaném složení se pokoušeli uspět ve dvou disciplínách –štafetě dvojic a požárním útoku. Bohužel ani v jedné disciplíně se jim nedařilo dle představ a celkový součet obou disciplín jim vynesl 5. místo z9 zúčastněných družstev. V červenci jsme symbolicky ukončili tuto „nesezónu“ společným    venkovním posezením, spojeným s vykonáním odznaků odbornosti. Žáci si plnili odznaky „Kuchař“ a „Kutil“. Děti si tak vyzkoušely různé manuální úkoly od zatloukání hřebíku, až po stavbu domu...  bohužel jen papírového. Následně asistovaly u přípravy a vaření tradiční pochutiny, jejíž kvalitu následně pečlivě ohodnotili vedoucí. Poslední srpnový víkend patřil společnému zápolení v požárním útoku mezi místními spolky.  Této přátelské akce s příznačným názvem „Srandašplouch“ se rovněž zúčastnilo naše mládežnické družstvo, přičemž mnohým dospělým vypálilo rybník a ukázalo, jak se mají běhat požární útoky. V tento den si družstvo mladších žáků ještě stihlo připsat účast na pohárové soutěži v Klimkovicích, kde ve velmi silné konkurenci obsadili 7. místo. Během letních měsíců se dva naši dorostenci zúčastnili letní školy instruktorů, kde nabrali další zkušenosti v oblasti práce s hasičkou mládeží a uměli tak aktivně pracovat jako vedoucí.  Dalším vzdělávacím kurzem byl tzv. Rescue camp, kde naši dorostenci získávali znalosti směřované na záchranu lidského života. Vzhledem ke zrušení jarní domácí ligové soutěže jsme již na jaře střádali plány na kompenzaci. V září jsme proto uspořádali pohárovou soutěž pro mládež „O pohár Ludvíka Šimoše“, čímž jsme chtěli dětem dát možnost představit se také na domácí trati. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev. Starší žáci našli jediného přemožitele a na krk si věší stříbrné medaile. Mladší žáci soutěž vyhráli a putovní pohár v této kategorii tak zůstal v Dolní Lhotě! V říjnu, vzhledem k pozdějším omezením, nás čekalo poslední ostré měření sil ve Vratimově. Mladé hasiče zde čekal tradiční branný závod v požárnické všestrannosti.  Družstvo mladších žáků si v tomto závodě doběhlo pro 6. místo z celkového počtu 20 družstev. Starší žáci si po pár chybách na střelbě připisují 10.místo z počtu 24 zúčastněných družstev. Na konci září jsme se aktivně účastnili Českého dnu proti rakovině. Naši dorostenci procházeli ulice Ostravy a prodejem tradičních žlutých květů pomohli v boji proti této nemoci. Těmto dorostencům patří velké poděkování za jejich ochotu a věnovaný čas tomuto významnému dni. Aktuální situace nám znemožňuje společné tréninky, a tak jsme se rozhodli, že tuto dobu využijeme k dobré věci. Děti vyrábějí vánoční přání, které budou následně předány do domova seniorů Sluníčko v Ostravě –Vítkovicích.  Věříme, že i touto drobností potěšíme obyvatele tohoto domova. Doufáme, že se v brzké době vrátíme do normálního režimu, naplno opět nastartujeme tréninkový cyklus a v novém ruce ukážeme své dovednosti již na všech soutěžích!  Všem žákům patří velké poděkování za reprezentaci sboru a celé obce v této nelehké sezóně. Děkujeme také rodičům a všem příznivcům za podporu a pomoc při naší činnosti. Přejeme všem poklidné a šťastné prožití vánočních svátků a v novém roce na viděnou!

Za vedoucí mládeže

Martin Kubín

Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Náš tým

Sample image

Renáta Kotalová

Starší žáci
607 650 492
Sample image

Kristýna Prčíková

Starší žáci
774 961 403
Sample image

Thea

Starší žáci
xxx xxx xxx
Sample image

Daniel Palička

Mladší žáci
605 279 477
Sample image

Martin Kubín

Mladší žáci
605 461 193
Sample image

Jiří Pražák

Mladší žáci
xxx xxx xxx